باشگاه دانشجويان

نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1
Like Tree1Likes
 • www.iran-stu.com 1 Post By ستاره

موضوع: قالب وبلاگ خرسی

 1. #1


  محل سکونت
  پایتخت دلها-مشهدالرضا
  رشته تحصیلی
  مدیریت جهانگردی
  مقطع تحصیلی
  كارشناسي
  علایق
  عاشق یه دنیای پاک و بی ریا
  آدرس وبلاگ
  اينجا کلیک کنید!
  نوشته ها
  16,825
  تشکر ها
  48,460
  تشکر شده 31,973 بار در 13,755 ارسال.

  قالب وبلاگ خرسی

  [برای مشاهده لینک عضو شوید! ]
  کد HTML:
  <html>
  <head>
  <!-.-.-Design By : bahar20158928101.persiangig.com-.-.->
  <!-.-.-این قالب * خرسی * مخصوص کاربران بلاگفا است-.-.->
  <title><-BlogAndPostTitle-></title>
     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
     <meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->">
     <META NAME="description" CONTENT="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">
     <meta name="copyright" content="© BAHAR 20, www.bahar20158928101.persiangig.com">
     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
     <meta name="designer" content="Bahar 20 | http://bahar20158928101.persiangig.com" />
  
     <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
     <meta name="GENERATOR" content="BlogFa.com">
  <!-.-.-Design By : bahar20158928101.persiangig.com-.-.->
  
  <STYLE>
  body {BACKGROUND: white url('http://bahar20158928101.persiangig.com/49.jpg') no-repeat fixed center; 
  }
  .BlogTitle{Color:white;font-family: Arial; font-size: 18pt; font-weight: bold;padding-top : 30px;padding-right: 60px;padding-bottom: 15px}
  .BlogTitle A:link {Color:white;text-decoration: none;}
  .BlogTitle A:visited {Color:white;text-decoration: none;}
  .BlogTitle A:hover {Color:white;text-decoration: none;}
  
  .BlogSubTitle{color:[URL=http://www.iran-stu.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=850813]#850813[/URL]font-family: Bailey;font-size: 9pt;padding-bottom: 6px;padding-right: 80px}
  .PostTitle{font-size: 9pt;font-family: Tahoma; font-weight: bold ;color:[URL=http://www.iran-stu.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=ca0010]#ca0010[/URL]padding-top: 6px; padding-bottom: 2px;}
  .PostTitle A:link {color:[URL=http://www.iran-stu.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=ca0010]#ca0010[/URL]text-decoration: none;}
  .PostTitle A:visited {color:[URL=http://www.iran-stu.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=ca0010]#ca0010[/URL]text-decoration: none;}
  .PostTitle A:hover {color:[URL=http://www.iran-stu.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=ff2020]#ff2020[/URL]text-decoration: none;}
  
  .PostBody {padding-right: 5px ;font-size: 9pt;font-family: Tahoma;color:[URL=http://www.iran-stu.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=4e007f]#4e007f[/URL]padding-top: 1px; padding-bottom: 2px;;line-height:1.5em;float:right;width:490px;margin:0 auto;overflow:hidden}
  .PostBody A:link{color:[URL=http://www.iran-stu.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=d298b3]#d298b3[/URL]text-decoration: none;}
  .PostBody A:visited {color:[URL=http://www.iran-stu.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=F18901]#F18901[/URL]text-decoration: none;}
  .PostBody A:hover{color:[URL=http://www.iran-stu.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=6B1500]#6B1500[/URL]text-decoration: none;}
  .postdesc {font-size: 7pt;font-family: Tahoma;color:[URL=http://www.iran-stu.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=195A8C]#195A8C[/URL]padding-bottom: 10px}
  .postdesc A:link{font-size: 8pt;font-family: Tahoma;color:#ca0010}
  .postdesc A:visited{font-size: 8pt;font-family: Tahoma;color:#ca0010}
  .postdesc A:hover{font-size: 8pt;font-family: Tahoma;color:#ff2020}
  
  .Sidebar{line-height: 150%;width: 240px;float:left;padding-left:40px;text-align: right;direction: rtl;}
  
  
  A:link {color:[URL=http://www.iran-stu.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=a200a4]#a200a4[/URL]text-decoration: none;}
  A:visited {color:[URL=http://www.iran-stu.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=a200a4]#a200a4[/URL]text-decoration: none;}
  A:hover {color:[URL=http://www.iran-stu.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=ff00f0]#ff00f0[/URL]text-decoration: none;}
  </style>
  <script language="javascript">
   function GetBC(lngPostid)
    {
      intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
      strBlogId="<-BlogId->";
      intCount=-1;
      strResult="";
      try {
     for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
     {
        if (BlogComments[i]==lngPostid)
        intCount=BlogComments[i+1] ;
     }
        } catch( e) {
        }
    if ( intCount==-1) strResult="Comments ";
    if ( intCount==0) strResult="Comment ";
    if ( intCount==1) strResult="One Comment ";
    if ( intCount>1) strResult=intCount + " Comment " ;
   
   strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
   strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;
  
   document.write ( strResult ) ;
   }
   
   function OpenLD()
  {
   window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
   return true;
  }
  
  </script>
  </head>
  
  <body topmargin="0" rightmargin="0" bottommargin="0" style="background-color: #ffffff">
  <div align="center">
  <div class="Header" align="right" style="width: 950px; height: 100px" >
  
  <b><br><font color="#1f0076"><font style="font:tahoma;"font-size: 12pt"><-BlogTitle-></b><br> 
  <div style="font:tahoma; font-size:10px; "><font style="font-size: 8pt;font-family: Tahoma"><-BlogDescription->
  
  <div align="right">
    <table border="0" width="350" align="right" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table1" height="636">
      <tr>
        <td valign="top">
  <div style="float:center;width:490px;text-align:right;padding-right:30px;text-direction:rtl; height:171px" dir="rtl">
  <div style="padding:4px"></div>
    <BLOGFA>
    <a name="<-PostId->"></a>
    <div class="posttitle">
      <p style="margin-right: 10px"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
    <div class="postbody" >
    <p style="margin-right: 10px"><font style="font-size: 8pt"><-PostContent-></font><BlogExtendedPost><br><font color="#19100b"><a href="<-PostLink->">
      <font color="#19100b">ادامــه مــطــلــب</font></a></BlogExtendedPost></div>
    <div class="postdesc">
      <p style="margin-right: 10px" dir="rtl">
      <font color="#19100b"></font></a><font color="#19100b">
                 <div id=postdesc><a href="<-PostLink->">+</a>نوشته شده در <-PostDate->ساعت<-PostTime->توسط <-PostAuthor-> | <BlogComment><span dir="rtl" > 
  
    <BlogComment>
       | 
       </font>
       <span dir="rtl" >
       <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>     
       </span>
      </BlogComment>
       <p style="margin-right: 10px; text-align:center" dir="rtl">
      <BlogComment>
    <img border="0" src="http://bahar20158928101.persiangig.com/49-2.gif"></BlogComment></div>
  
  
    </BLOGFA>
  </td>  
  <td width="200"></td>  
  <td valign="top" width="170" style="border-left:0px dashed [URL=http://www.iran-stu.com/usertag.php?do=list&action=hash&hash=19100b]#19100b[/URL] ">  
   <div class="links" align="center">
  <!-.-.-Design By : bahar20158928101.persiangig.com-.-.->
  <div id="c0" style="position:absolute;left:20px;top:300px; z-index:2; height:262px; width:132px">
  <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#ff5a00">About</font><font color="#a200a4"> </font><font color="#808080"></h3>
    <BlogProfile>
        <div style="padding-bottom:7px;text-align: justify" >
        <BlogPhoto>
          <div style="padding-bottom:7px;text-align:right" >
          <img src="<-BlogPhotoLink->" 
   align="middle" ></div>
        </BlogPhoto>
        </font><font color="#a200a4">
        <p style="text-align: right; line-height:100%; margin-top:0; margin-bottom:0">
         </p>
        <p style="text-align: right; line-height:100%; margin-top:0; margin-bottom:0"> <font style="font-size: 8pt">
        <-BlogAbout-></p>
          </font><font color="#808080">
         <hr color="#ef0808" size="0" align="right" >
  
       
      </BlogProfile>
    
      <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
             <right>  
    <h3><font style="font-size: 8pt"><a href="<-BlogUrl->">Home</a></font><br>
      <font color="#17100a">
    <font style="font-size: 8pt"><a href="
  [برای مشاهده لینک عضو شوید! ]
  >
  E-mail</a></font><br> <font style="font-size: 8pt"><a href="http://bahar20158928101.persiangig.com">BAHAR 20</a></font></h3> <font style="font-size: 8pt"><a target="_blank" href="<-BlogProfileLink->">Profile</a></font><br> </font> <hr color="#ef0808" size="1" align="right" > <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#ff5a00">Archives</font><font color="#17100a"> </font><font color="#808080"></h3> </p><font style="font-size: 8pt"> <span dir="ltr"> <BlogArchive><font style="font-size: 8pt"> <a href="<-ArchiveLink->" style="text-decoration: none"><-ArchiveTitle-></a></span></font><span dir="ltr"><br> </span> </BlogArchive> <br> <BlogAuthorsBlock> <hr color="#ef0808" size="1" align="right" > <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#ff5a00">Authors</font><font color="#17100a"></h3> </font><font color="#808080"> </p> <BlogAuthors> <font style="font-size: 8pt"> <a href="<-AuthorLink->" style="text-decoration: none" ><-AuthorName-></a></font><br> </BlogAuthors> <br> </BlogAuthorsBlock> <hr color="#ef0808" size="1" align="right" > <BlogLinksBlock> <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#ff5a00">Links</font><font color="#17100a"></h3> </font><font color="#808080"> <p> <BlogLinks><font style="font-size: 8pt"> <a href="<-LinkUrl->" target="_blank" style="text-decoration: none"><-LinkTitle-></a><br> </BlogLinks> </font> </BlogLinksBlock> <a href="http://bahar20158928101.persiangig.com" target="_blank">منبع کد موزیک برای وبلاگ</a><br> <a href="http://bahar20158928101.persiangig.com" target="_blank">قالب های فوق وبلاگ</a> <BlogLinksBlock> <br> <BlogLinkDumpBlock> <hr color="#ef0808" size="1" align="right" > <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#ff5a00">LinkDump </font><font color="#808080"></h3> <p> <font style="font-size: 8pt"> <a href="http://bahar20158928101.persiangig.com" target="_blank">قالب هاي بهار بيست</a><br> <BlogLinkDump><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a><br></BlogLinkDump> <br> <br> </font> </BlogLinkDumpBlock> <BlogCategoriesBlock> <hr color="#ef0808" size="1" align="right" > <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#ff5a00">Categories </font><font color="#808080"></h3> <p> <a href="http://bahar20158928101.persiangig.com" target="_blank">تصاوير زيبا سازی وبلاگ</a><br> <BlogCategories><font style="font-size: 8pt"> <a href="<-CategoryLink->" style="text-decoration: none" ><-CategoryName-></a><br> </BlogCategories> <br> </font> </BlogCategoriesBlock> <hr color="#ef0808" size="1" align="right" > <h3><font style="font-size: 8pt"><font color="#ff5a00">Amar Site </font><font color="#808080"></h3> <p> <br><font color="#FF0000">تعداد بازديدها: <script src="http://fastwebcounter.com/secure.php?s=<-BlogUrl->"></script></font><br> <hr color="#ef0808" size="1" align="right" > <div align=center > <a href="http://bahar20158928101.persiangig.com"target="_blank">Design by : Bahar 20</font></a></span></font><span lang="en-us"><br><br> <div align=center > <a href="http://bahar20158928101.persiangig.com" target="_blank"> <IMG src="http://bahar20158928101.persiangig.com/01.gif" border="0" alt="" ></a> </div><br> </div> </p> <div align="center"><br> <-BlogCustomHtml-> </div> </p> <!-.-.-Design By : bahar20158928101.persiangig.com-.-.-> </body> <p dir="rtl"><font face="Tahoma" style="font-size: 7pt"> <a href="http://www.irtvmarket.com/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%DA%A9-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/">ترک سیگار الکترو اسموک</a> - <a href="http://bartarinha.com/group/116/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA%DB%8C/">آژانس مسافرتی</a> - <a title="گویا آی تی" target="_blank" href="http://gooyait.com">گویا آی تی</a> - <a title="تک تمپ" target="_blank" href="http://taktemp.net">تک تمپ</a> - <a title="مطالب جدید" target="_blank" href="http://baranpic.com">مطالب جدید</a> - <a title="گرافیک" target="_blank" href="http://graphiciran.com">گرافیک</a> - <a title="وبلاگ" target="_blank" href="http://niniweblog.com">وبلاگ</a> </font></p></HTML>

  www.iran-stu.com


  [برای مشاهده لینک عضو شوید! ]


  www.iran-stu.comشاد باشید و شادی آفرینwww.iran-stu.com

  پیشاپیش از دوستان عزیز بابت تاخیر در جواب پیام ها و درخواست هاشون ، به دلیل مرخصی ،عذرخواهی میکنم .www.iran-stu.com

  التماس دعا
  ...


 2. تشكر از اين پست


 3. اين پست فقط براي مهمان نمايش داده مي شود!
   

موضوعات مشابه

 1. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: 05-11-12, 01:53 PM
 2. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: 19-10-12, 09:43 AM
 3. پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: 16-09-12, 01:20 PM
 4. پاسخ ها: 2
  آخرين نوشته: 16-03-12, 01:15 PM

لیست کاربران دعوت شده به این موضوع

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

www.iran-stu.com مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
Published By : vBstyle.iR