نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1
Like Tree2Likes
 • www.iran-stu.com 2 Post By St@r

موضوع: جهش

 1. #1


  محل سکونت
  The Sky
  رشته تحصیلی
  Nutritional Science
  نوشته ها
  1,754
  تشکر ها
  3,984
  تشکر شده 2,327 بار در 1,191 ارسال.

  جهش  جهش یعنی تغییر در توالی نوکلئوتیدها در
  [برای مشاهده لینک عضو شوید! ]
  .
  جهش رویدادی شیمیایی است که بدون توجه به تاثیر بالفعل مثبت یا منفی برای جاندار رخ میدهد.

  مقدمه
  تغییرپذیری ماده ژنتیکی یکی از خواصی بود که دانشمندان همواره برایماده ژنتیک فرض می‌کردند. جهش پدیده‌ای تصادفی است یعنی تغییر در تمامنوکلئوتیدهای ژنوم ، کم و بیش یکسان است. بر اثر انتخاب طبیعی جهشیاخته‌های زیانبار کمتر تولید مثل می‌کنند یا اصلا
  [برای مشاهده لینک عضو شوید! ]
  نمی‌کنند. جهش یافته‌هایی با جهش سودمند بیشتر تولید مثل می‌کنند و در نسل‌های بعد فراوانتر می‌شوند.

  جهش یاخته‌ها مهمترین ابزار
  [برای مشاهده لینک عضو شوید! ]
  بوده‌اند. میزان جهش در
  [برای مشاهده لینک عضو شوید! ]
  ویوکاریوتهایک نوکلئوتید در هر نوکلئوتید در هرچرخه سلولیاست. برای موجودات زنده‌ای که از راه جنسی تولید مثل می‌کنند تنهاجهش‌هایی که در سلول‌های جنسی رخ داده‌اند به نسلهای بعد منتقل می‌شوند. جهش در سلول غیر جنسی فقط در دودمان همان سلول در فرد جهش یافته تاثیرمی‌گذارد.

  تقسیم بندی جهش‌ها
  یک نوع تقسیم بندی جهش‌ها بر حسب خودبخود بودن یا القایی بودن آنهاست.

  جهش خودبخودی

  جهشهای خودبخودی بر اثر عوامل و شرایط روز مره زندگی جاندار رخمی‌دهند. جهش‌های خودبخودی میزان زمینه‌ای جهش را تعیین می‌کنند. مثلاجهشهای که بر اثر
  [برای مشاهده لینک عضو شوید! ]
  که از
  [برای مشاهده لینک عضو شوید! ]
  به زمین می‌رسد یا بر اثر کیفیت عملکرد DNA پلیمراز در همانند سازی DNA. یکی از جهشهای معمول خودبخود ، حذف گروه آمین از با سیتوزین و تبدیل آن بهیوراسیل است.
  جهش القایی

  در اثر استفاده از مواد جهش‌زا بوجود می‌آید. و باعث افزایش مقدار زمینه‌ای جهش می‌شوند. بعضی مواد شیمیایی ، تابش‌های فرابنفش و
  [برای مشاهده لینک عضو شوید! ]
  از عوامل جهش‌زا به شمار می‌آیند. جهش القایی بر رابطه مکملی نوکلئوتیدتاثیر می‌گذارد پرتو ایکس و گاما در DNA شکستگی ایجاد می‌کند تابش فرابنفشباعث
  [برای مشاهده لینک عضو شوید! ]
  بین دو تیمین مجاور در یک رشته DNA می‌شوند و مسیرهای تیمین اشکالاتی را درهمانند سازی DNA بوجود می‌آورند.
  از دیدگاه دیگر می‌توان جهشها را به جهشهای بزرگ و کوچک تقسیم کرد.

  جهش‌های بزرگ

  جهش‌هایی هستند که با
  [برای مشاهده لینک عضو شوید! ]
  می‌توان تاثیر آنها را بر ماده ژنتی تشخیص داد این جهش باعث تغییر در تعداد یا شکل
  [برای مشاهده لینک عضو شوید! ]
  می‌شوند این جهش‌ها بر فنوتیپ تاثیر دارند و این جهشهای اساس ملکولی دارند.  جهش‌های کوچک

  جهشهایی هستند که بر فنوتیپ تاثیر می‌گذارند و تشخیص تغییر ایجاد شدهدر آنها تقریبا دشوار است. و جهشهایی هستند که اساس مولکولی دارند. جهشهایکوچک خود به چند دسته تقسیم میشوند.

  جهش نقطه‌ای

  فراوانترین جهشهای کوچک هستند. در اثر این جهش‌ها یک جفت نوکلئوتیدجایگزین یک جفت نوکلئوتید دیگر می‌شود. یکی از دلایلی که جهش‌ها می‌توانندبی‌تاثیر باشند تکراری بودن رمزگان ژنتیک است. که تبدیل رمز یک
  [برای مشاهده لینک عضو شوید! ]
  را به رمز دیگری برای همان اسید آمینه ممکن می‌سازد. به همین علت تشخیصآنها دشوار است همچنین امکان دارد بر اثر جهش نوکلئوتید یا اسید آمینهجدیدی در RNA یا
  [برای مشاهده لینک عضو شوید! ]
  محصول ژن جهش یافته وارد شود بدون اینکه تغییری در فعالیت محصول ژن ایجاد کند.

  برای مثال یک اسید آمینه جایگزین اسید آمینه‌ای با همان
  [برای مشاهده لینک عضو شوید! ]
  می‌شود. یک سری نقطه‌ای هم وجود دارد که تشخیص آنها راحت‌تر است بعنوانمثال برای ژنهای پروتئین ساز. جهشهای نقطه‌ای رمز یک اسید آمینه را به رمزاسید آمینه دیگر ، رمز اسید آمینه را به رمز پایان پروتئین سازی یا رمزپایان پروتئین سازی را به یک اسید آمینه تبدیل می‌کنند. و در حالت اخیرطول پروتئین به ترتیب کوتاه‌تر یا بلندتر می‌شود. جهشهای نوع اول اثرنامطلوب بر فعالیت
  [برای مشاهده لینک عضو شوید! ]
  دارند ولی گاهی پروتئینی بوجود می‌آید که بهتر از پروتئین طبیعی عمل می‌کند.

  جهش حذف و اضافه

  این جهش‌ها اثر نامطلوبی دارند. اگر تعداد مضرب اسید آمینه در سطحنوکلئوتیدهای حذف اضافه شده سه یا مضربی از سه باشد به تعداد مضربها اسیدآمینه در پروتئین حذف یا اضافه می‌شود. رمزها از جایگاه جهش به بعد تغییرمی‌کنند. و
  [برای مشاهده لینک عضو شوید! ]
  حاصل از توالی جهش یافته فعالیت نخواهد داشت مگر در مواردی که فقط تعدادکمی اسید آمینه در انتهای کربوکسیل پروتئین عوض شده باشد. این نوع جهشها ،جهش تغییر چارچوب می‌نامند.

  جهش ساختاری

  جهشهایی هستند که باعث تغییر در توالی اسیدهای آمینه در ملکولپروتئین شده‌اند. برای مثال ، جهشهای نقطه‌ای حذف و اضافه ، جهش‌هایی کهتوالی نوکلئوتیدها را در RNA‌هایی که ترجمه نمی‌شوند تغییر می‌دهند مانندrRNAها و tRNA‌ها نیز جهش ساختاری دارند.

  جهش‌های تنظیمی

  توالی نوکلئوتیدها را در بخش‌های تنظیمی مانند راه اندازها و جایگاه اتصال
  [برای مشاهده لینک عضو شوید! ]
  در mRNA تغییر می‌دهند ، این جهش‌ها بر میزان تجلی تاثیر می‌گذارند . به این معنی که تجلی ژن مربوط را زیاد ، کم یا ناهمگن می‌سازد.


  جهش در اثر پرتو ها

  [برای مشاهده لینک عضو شوید! ]
  عامل جهش‌زای بسیار موثری است. پرتوهای فرابنفش با طول موج 260 نانومتربوسیله بازهای DNA به شدت جذب می‌شوند و این امر به ایجاد تغییرات شیمیاییدر رشته DNA می‌انجامد معروفترین و شناخته شده‌ترین اثر پرتوفرابنفش برروی بازهای رشته DNA این است که موجب ایجادپیوندهای دو تایی (دیمر) بین مولکول تیمین مجاور هم می‌شودنسخه‌برداری غیر طبیعی از این قسمتها که حاوی تیمین دیمر است موجب جهش خواهد شد.بسیاریاز ارگانیسم‌ها دارای آنزیمهای ترمیم کننده‌ای هستند که می‌توانند آسیبهایناشی از پرتو را ترمیم کنند علاوه بر این ، پرتو فرابنفش می‌تواند موجبتغییرات دیگر در رشته DNA شود ولی چگونگی وقوع این اثر گذاری مشخص نیست. پرتوهای یونیزه کننده ، مانند
  [برای مشاهده لینک عضو شوید! ]
  و
  [برای مشاهده لینک عضو شوید! ]
  ، نیز جهش‌زا هستند و چگونگی عمل آنها متفاوت است این پرتوها می‌توانند دربازهای رشته DNA موجب تغییرات شیمیایی شوند و یا باعث شکسته شدن رشته DNA یا حذف یک یا چند باز از رشته گردند.

  ترمیم جهش

  مجموع روندهای سلولی بکار رفته در مرمت تغییرات وارد شده به ماده ژنتیک را ترمیم می‌گویند. جهش‌های زیادی روزانه رخ می‌دهند اما اغلب این جهش‌ها پایدار نیستند زیار ترمیم می‌شوند. یقینا بدون دستگاه ترمیم طول عمر سلول‌های موجودات خیلی کمتر می‌بود. تعداد زیادی پروتئین در پروکاریوتها و یوکاریوتها در ترمیم فعالیت داند در معمولترین روند ترمیم نوکلئوتید تغییر یافته از یک رشته DNA حذف و از رشته مقابل به عنوام الگوی برای بازسازی منطقه حذف شده استفاده می‌شود.

  [برای مشاهده لینک عضو شوید! ]

  ویرایش توسط St@r : 27-09-11 در ساعت 12:19 AM
  IranSTU and Rezabio like this.

  www.iran-stu.com


 2. تشكرها از اين پست


 3. اين پست فقط براي مهمان نمايش داده مي شود!
   

لیست کاربران دعوت شده به این موضوع

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

www.iran-stu.com مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
Published By : vBstyle.iR